Tekstil Liflerinin Genel Özellikleri Ve Nem Değerleri

 

Tekstil Liflerinin Genel Özellikleri ve Nem Değerleri

Tekstil Lifleri Tablosu
No   İsmi   Lif tanımı
1   yün (1)   Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen lif
2   yün veya kıl(1) isminin izlediği veya izlemediği alpaka, lama, deve, kaşmir, moher, tiftik, angora, vicuna, yak, guanaco, cashgora, kunduz, su samuru    Şu hayvanların kılları: Alpaka, lama, deve, Kaşmir keçisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, Tibet sığırı, guanako, cashgora keçisi, kunduz, su samuru
3   Hayvanın cinsi belirtilerek veya belirtilmeden hayvan veya at kılı (örneğin sığır kılı, adi keçi kılı, at kılı)   1 inci ve 2 inci kalemlerde değinilmemiş farklı hayvanların kılları
4   İpek   Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen lif
5   Pamuk   Pamuk bitkisinin (Gossypium ) tohum kabuğundan  (çiğitten ) elden edilen lif
6   Kapok   Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) içinden elde edilen lif
7   Keten   Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen lif
8   Kenevir   Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen lif
9   Jüt   Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius’un sak kabuğundan elde edilen lif . Bu Yönetmelik amaçları için: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata türlerinden elde edilen sak lifleri de jüt gibi işlem görecektir.
10   abaca (Manila kendiri)
    Musa textilis’in yaprak kınından elde edilen lif
11   Alfa   Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen lif
12   hindistan cevizi (kokos)   Cocos nucifera’nın  meyvesinden elde edilen lif
13   Broom   Cytisus scoporius ve/veya Spartium junceum'un sak kabuğundan elde edilen lif
14   Rami   Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak kabuğundan elde edilen lif
15   Sisal   Agave sisalana’nın yapraklarından elde edilen lif
16   Sunn (günet keneviri)   Crotalaria juncea’nın  sak kabuğundan elde edilen lif
17   Henequen   Agave Fourcroydes'in yapraklarından elde edilen lif
18   Maquey   Agave Contala'nın yapraklarından elde edilen lif
19   Asetat   Hidroksil gruplarının % 92 sinden azı, ancak en az % 74 ü asetillenmiş selülozasetat lifi
20   Aljinat   Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen lif
21   Kupro (kupramonyum reyonu)   Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz lifi
22   Modal   Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip olan yenilenmiş viscose işlemi yoluyla yeniden elde edilen selüloz lifi. Kondisyonlanmış  durumda (Bc) ve yaş durumda % 5 uzama sağlamak için gerekli kuvvet (Bm) aşağıdadır.Bc ve Bm; desitex biriminde linear yoğunluk T olduğunda:
Bc (CN) ? 1.3?T + 2 T
Bm (CN) ) ?  0,5 ?T
23   protein (2)   Doğal protein maddelerinden rejenerasyon  yoluyla ve kimyasal maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş lif.
24   Triasetat   Hidroksil gruplarının en az % 92 si asetillenmiş selüloz asetat lifi.
25   Viskoz   Filament ve kesikli lif için viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz lifi.
26   akrilik (2)   Zincirlerinin en az % 85 i (kütlece) akrilnitril ünitelerinden oluşan linear makromoleküllerden elde edilen lif.
27   kloro lifi   Zincirlerinde kütlece % 50 den fazla klorlanmış vinil veya viniliden monomerik üniteleri bulunduran linear makromoleküllerden elde edilen lif.
28   floro lifi   Florokarbon alifatik monomerlerinden oluşmuş linear makromoleküllerden elde edilen lif.
29   Modakrilik (2)   Zincirlerinin % 50 den fazlası ve % 85 den azı (kütlece) akrilnitril ünitelerinden oluşan linear makromoleküllerden elde edilen lif.
30   Polyamide veya naylon (2)   Zincirlerinde, en az %85 i aliphatic veya cycloaliphatic birimleriyle birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik linear makromoleküllerden elde edilen lif.
31   Aramid   En az %85 i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid veya imid bağlantılarına eklenen aromatik gruplardan oluşan sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen lif.
32   Polyimide   Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan sentetik linear makromoleküllerden oluşan lif
33   Lyocell   Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz lif
34   Poliester   Zincirleri en az % 85 (kütlece) diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir ester içeren linear makromoleküllerden elde edilen lif.
35   Polietilen (2)   Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon linear makromoleküllerinden oluşmuş lif .
36   Polipropilen (2)   İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon linear makromoleküllerden  oluşan lif.
37   Polikarbamid (2)   Zincirlerinde (NH-CO-NH) üreilen fonksiyonel grubunun tekrarlanmasıyla oluşan linear makromoleküllerden elde edilen lif.
38   Poliüretan (2)   Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen lif.
39   Vinilal   Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden oluşan makromoleküllerden elde edilen lif.
40   Trivinil (2)   Hiçbiri toplam kütlenin % 50 sinden fazla olmamak üzere, akrilnitril terpolimeri, bir klorlanmış vinil monomeri ve bir üçüncü vinil monomerinden oluşan lif.
41   Elastodien (2)   Doğal veya sentetik poliisoprenden veya olarak bir ya da daha fazla dienin vinil monomeri ile veya bunsuz polimerize edilmesi ile oluşan elastiki lif. Bunlar orijinal uzunluğunun üç katı gerildiğinde ve serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönerler.
42   Elastan   En az % 85 i (kütlece) bölümler halindeki poliüretandan oluşan ve orijinal uzunluğunun 3 katı kadar gerilip serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönen elastiki lif.
43   cam lifi   Camdan yapılmış lif.
44   iplik veya lif sözcüğünün izlediği veya izlemediği, lifin yapısını oluşturan materyalle ilgili isim örneğin, metal (metalik, metalize edilmiş), asbest  (amyant), kağıt   yukarıda listelenmeyen muhtelif veya yeni materyallerden elde edilen lifler.
 
Bir Tekstil Ürünündeki Lif Miktarının Hesaplanmasında Kabul Edilen Higroskopik Nem Değerleri
Lif No   Lifler        Yüzdeler
1-2   Yün ve hayvan kılı:   
    taranmış lifler   18,25
    karde lifler   17,00 (1)
3   Hayvan kılı:   
   taranmış lifler   18,25
   karde lifler   17,.00 (1)
   At kılı:   
   taranmış lifler   16,00
   karde lifler   15,00
4   İpek   11,00
5   Pamuk:    
   normal lifler   8,50
   merserize lifler   10,50
6   Kapok   10,90
7   Keten   12,00
8   Kenevir   12,00
9   Jüt   17,00
10   Abaka   14,00
11   Alfa   14,00
12   Hindistan cevizi (kokos)   13,00
13   Broom   14,00
14   Rami (Ağartılmış Lifler)   8,50
15   Sisal   14,00
16   Sunn (güneş keneviri)   12,00
17   Henequen   14,00
18   Maguey   14,00
19   Asetat   19,00
20   Aljinat   20,00
21   Kupro   13,00
22   Modal   13,00
23   Protein   17,00
24   Triasetat   7,00
25   Viskoz   13,00
26   Akrilik   2,00
27   Kloro  lifi   2,00
28   Floro  lifi   0,00
29   Modakrilik   2,00
30   Poliamid veya naylon:   
   kesikli lif   6,25
   filament   5,75
31   Aramid   8,00
32   Polyimide   3,50
33   lyocell   13,00
34   Poliester:   
   kesikli lif   1,50
   filament   1,50
35   Polietilen   1,50
36   Polipropilen   2,00
   Polikarbamid      2,00
38   Poliüretan:   3,50
     kesikli lif                                     3,50
   filament                             3,00
39   Vinilal                         5,00
40   Trivinil                        3,00
41   Elastodien                          1,00
42   Elastan      1,50
43   Cam lifi:                                 1,30
   ortalama çapı 5 m'den büyük filament                                    2,00
   ortalama çapı 5 m ve daha küçük çapta filament                        3,00
44   Metal lifi      2,00
   Metalik lif      2,00
   Asbest (amyant)        2,00
   Kağıt iplik   13,75

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.e-tekstil.com

Iyzico