Temel Örme Yapıları

 Temel  Örme  Yapıları
 
1.3.4.1. Süprem:
   Tüm  iğnelerin  ilmek  oluşturmasıyla  meydana  gelen    kumaşlardır. Tek  sistemde  tek iğne  ve  sadece  tek  çalışma  şekli   kullanılmasıyla  elde  edilirler.
1.3.4.2. Lakost:
 
   Tek  ve   çift  toplamalı  lakost   olarak  iki  şekilde   elde  edilir.  Tek  toplamalı  lakost  dört  sistemde, çift  toplamalı  lakost  ise  altı   sistemde  oluşur. İki  çeşit iğne  ve  iki  çeşit  çelik  kullanılarak oluşturulurlar. Stabilitesi  yüksek   bir  yapıya  sahiptir.
                                               
   Kumaş  tek  katlı yapıya  sahiptir. RL  örgü   konstrüksiyonudur.  Önde  R ilmek   ortada  ise  L  ilmek  mevcuttur. Fakat  bu  L  ilmekler süprem  kumaştaki  gibi  belirgin  değildirler. Bu, örgü  yapısından  kaynaklanır.
   
Lakost  kumaşlar  askı-ilmek  kombinasyonundan  üretilirler. Bir  sıra  ilmek-askı-ilmek-askı  şeklinde  giderken  diğer  sıra; askı-ilmek-askı-ilmek  şeklinde  gider. Çift  toplama  lakost  ise  yukarıda  tanımlanan sıralar  ikişer  defa  tekrarlanmasıyla  oluşur. Bu kumaşı   oluşturmak  için  iki  iğne  kanalına  ve  uzun-kısa   ayaklı  olmak  üzere iki  çeşit iğneye  ihtiyaç  vardır.
 
Kumaşın  yüzey  özelliği  ise;  çift  toplama  lakost  örgünün   ön   yüzünde    R  ilmekler  mevcuttur. Orta  yüzeyde  ise   askı  formu  oldukça  belirgin  bir  şekilde  fark  edilir.  Kumaşın  boyuna  esnekliği   az, enine  esnekliği  süprem  kumaşlara   göre  daha  iyidir. Dolgun  bir  tutum  vardır. Kullanım  alanı  ise;  spor  alt-üst  giyimlerde   klasik  lakost   T-shirt   geniş  bir  kullanım  alanına  sahiptir. Yatak   kıyafetlerinde  de  kullanılır.
 
 
 
 1.3.4.3. Vanize:
   
Doku  oluşumu  süprem  örgü  sisteminden  farklılık  göstermez. Buradaki  tek  fark  iplik  beslemesinin  çift  iplikle  oluşmasıdır. Aynı  noktadan   iki  iplik  beslemesiyle   elde    edilir.  Beslenen  iplik  hammaddesi   aynı  veya  farklı  materyalden  oluşabilir.
 
1.3.4.4  İki  İplik:
 
Bu  örgü iki  farklı  numarada   iplik  kullanılarak   dört  sistemde  oluşturulur. Mekik  üzerinden   öncelikle   kumaş  yüzeyinde  görülecek  iplik,  arka  delikten  ise   daha  çok   ters   yüzünde   görülecek  iplik  geçirilir. Arka  yüzde  görülecek   iplik   daha  kalın   numarada   olan   ipliktir.
 
İki  iplik kumaşlar  tek  plakalı  platin  donatımlı  yuvarlak  örme  makinelerinde  üretilmektedirler.
 
Bu  kumaş   özel  platinler  yardımıyla  oluşturulmuştur. İki iplikle  çalıştırılmıştır.  Astar iplikler   askı   formu   kazanarak arka yüzeyde  yer  alırlar.
 
İlk  sırada ön yüzde   görülen  iplikler  tüm  iğnelerle  örülür. İkinci  sırada  bu   astar  iplikleri   platinlerin  etkisiyle  üç  iğne  atlayıp   astar  formunda   yer  almıştır. Ön   yüzde  bu  astar  iplikler   görülmez, normal  ilmekler  mevcuttur.  Arka  yüzeyde  ise  tamamen  astar   iplikler   hakimdir.  Kumaşın  enine-boyuna  esnemesi   oldukça  sınırlıdır.  Bu  özellik   astar  ipliklerinin  örgüye   kazandırdığı   sağlamlıktan  kaynaklanır. Kumaşın  dolgun   bir   tutumu  vardır.                                                             
1.3.4.5  Üç  iplik:
 
Bu  örgü  yapımında   üç iplik  kullanılır.  Kullanılan  üç   iplikten  ikisi  aynı   numara  diğeri  farklı  numara  ipliktir. Bunlardan  birincisi  kumaş  yüzeyinde, diğeri  arada  dolgu  görevi  yapar. Kalın olan  iplik  ise  kumaş  tersinde  görülmektedir. Kullanılan  iplik,  zemin ipliği  ve  bağlantı  ipliği  Ne 30/1, astar  ipliği  olarak  10/1  karde  ipliği  kullanılır.
 
Ayrı  ayrı üç  ipliğin  (zemin, astar  ve  bağlantı ipliği)  daha  sağlam  yapı  oluşturacak  ters  yüzey  meydana  getirecek  şekilde  örülmesiyle elde  edilen  örgü  çeşididir.
 
İki  ipliğe  göre  ağır  ve  gramajlıdır. Bu  örgülerin  en önemli  özelliği  kalın  ipliğin  yüzeyde   daha  az  görünmesi   sağlanarak  iki  yüzeyi  farklı  renk  kumaşlarda  yüzey  görüntü  niteliği  sağlanmıştır
 
Üç  iplik  örme  kumaşlar  tek  plakalı  yuvarlak  örme  makinelerinde  kullanılır. Üç  iplik  makinelerinin   süprem   makinelerinden   farkı  mekik,  platin, iğne  ve  kilitlerin  yapı  ve   dizilişlerinin  üç  iplik  için  özel  olmasıdır.
 
Üç  iplikli  örme   platin  dizimlerinin  değişik  şekilde  hazırlanması  ve  üç  ayrı  kanaldan   iplik  beslenmesi   yapılması  ile  elde   edilen   örgü  çeşididir. Örgüde  aynı  numarada   kullanılan  iki iplikten  biri  zemin, diğeri  ise  bağlayıcı  ipliktir.  Üçüncü  iplik  ise   bağlayıcı  iplikten  daha  kalın  olan  hav  ipliğidir  ve   kumaşın   tersinde   atlama  şeklinde  görülür.  Kumaş ön  yüzü  normal  R  ilmekli  çubuklara  sahiptir. Arka  yüzeyde  ise  file  görünümlü  bir   yapı  vardır.  Bu  fileli  görünüm   astar  ipliğin   atlamasından  kaynaklanır.  Bu  kumaşın   enine  stabilitesi  iyidir.  Elastikiyeti  ise son  derece   sınırlıdır.
                                               
1.3.4.6.  İnterlok:
 
Bu  kumaş, piyasada  interlok  kumaş  adıyla  tanınır. Kumaş  çift  katlı yapıdadır. RR  örgü  sitrüktüründedir. Her  iki  yüzünde de  ilmek  R ilmek  çubukları  görülür. Kumaş  enine  esnetilse   L ilmekler  görülmez. Bütün  interlok  kumaşlar  çift  plakalı  yuvarlak  örme  makinesinde   üretilirler.
 
İnterlok  kumaşlarda  örme  tekniği  iğne  düzenine  bağlıdır.  Her  iki  rayda  iğneler 
 
karşılıklı  pozisyondadır  ve  iğneler  bir  kısa  bir    uzun  şeklinde  dizilir.  Karşılıklı  bulunan  iğnelerden  biri  uzun  biri kısadır.  İnterlok  örmede  üretim yarı  yarıya  düşer. Çünkü  iki  kursda  bir  sıra  örülmüş  olur.
 
Kumaşın  her  iki   yüzü   de  dengeli  ve   homojendir.  İlmek çubukları  her  iki  yüzde de  karşılıklıdır.  Her  iki  yüzde  kullanılabilir.  Ön  ve  arka  yüzü  pürüzsüzdür.  Sıkı   bir  yapıya  sahiptir.  Örgü  raporu  çift  plakada  ve  karşılıklı  oluştuğu  için  ve  kullanılan  hammaddelerinde  aynı  kalması   kaydı  ile  üretilen  en  kalın  tek  iplikli kumaştır.  Dikey  yönde   yatay  yöne  göre  daha  yüksek   bir  elastikiyet   ve  esneklik  özelliğine  sahiptir. Boyutsal   stabilitesi  ve  şeklini  koruma  özelliği  yüksektir.  Kenarlarda    kıvrılma  gözlemlenemez .
 
Ön  ve  arka  yüzey  arasında  hava  olduğundan   daha  iyi  ısı yalıtım  özelliğine  sahiptir.  İç giyim  ve  özellikle  spor  üst  giyimlerde  geniş  bir  kullanıma  sahiptir.
   
1.3.4.7.  Penye  Ribana:
   
Kumaş  çift  katlı yapıda  olup  her  iki yüzde  de  R  ilmek  çubukları  görülür.  Kumaş  enine  esnetildiğinde   çubuklar  arasında  L  ilmekler  görülür.
   
Tipik RR  strüktüründedir   ve  iplik   sırayla   ön  ve  arka  rayda   örülür. Bu  iplik  örülme  nedeniyle   ribana  kumaşların   enine   yönde  yüksek  büzülme  ve   elastikiyet  özellikleri  vardır. Kumaş  dengeli  bir  yapıya  sahiptir.  Bu  nedenle  kesim  kenarlarında kıvrılma  görülmez.
   
Yuvarlak  örme  penye  ribana  kumaşlar   iç  giyim, yazlık  ve   dış  giyimde  kullanılır.
 
1.3.4.8.  Selanik:
   
Kumaşın  arkasında   boyuna  yönde  belirgin  fitil  yapıları  görülürken,  ön  tarafta  birbirine  bitişik R  ilmek çubukları  gözlemlenmektedir.
   Selanik  kumaşların  örülmesinde  örgü  iki  sırada  bir  sıra  olarak  yükselir. Yani arkada  bir  ilmek  sırası  önde  iki  ilmek  sırasına  denk  gelir.
                                               
Yuvarlak  örme  selanik  kumaşların  stabil,  tok  ve sıkı yapıları vardır.  Ribana  kumaşlar   enine  yönde  %5-10  arasında   bir  esneme  gösterir  ağır bir  kumaştır.
 
   Bayan, erkek, çocuk ve bebek dış giyiminde, ceket, hırka,kazak  yapımında kullanılırlar. Kısmen iç  giyimde de  kullanıldıkları  gözlemlenmiştir.
1.3.4.9.  Kaşkorse:
   
Kumaşın  her    iki   yüzünde  de   R  ilmekler  mevcuttur. Kumaş  esnetildiğinde   aralarda  kalmış  L  ilmekler  görülür.
   
Kaşkorsedeki   oluşum  tekniği, 2  iğne  çalışır  2 iğne  çalışmaz   şeklindedir. Önde   2  iğne  çalışmazken   arkada   2  iğne   çalışmaktadır.  Böylece   kumaş  fitilli  bir   yapıya   sahip  olmaktadır.
   
Kaşkorsede  yapı  özelliğinden   kaynaklanan   bir  esneme   söz  konusudur.  Süprem  örgülere  göre   daha  iyi  enine  esnemeye   sahiptirler. Bu  yüzden  lastik  örgü  de  denir.
 
Kumaşın  her  iki  yüzünde  de   R ilmekler  hakim  durumdadır. Homojen  bir  strüktüre  sahiptir. Kumaşın her  iki  yüzündeki  görüntü   ve özellikleri  aynıdır.  Her  iki  yüzü de  ön yüz  olarak kullanılabilir.
   
Kısmen  iç  giyimde  olmakla  beraber, dış  giyimde  de  yazlık  hırka ve  yelek  biçiminde  kullanım alanı  bulurlar.  Genellikle  bayan iç  ve  dış giyiminde  tercih  edilir.  1*1  ribana  kumaşlara  göre  daha  az  esnek  ve  dolgun bir  yapısı  vardır. Sıhhi  ve  rahat  bir  kullanımı  vardır. Bakımı  problemsizdir.  Ütülenirken  enine  yönde  gerdirilmeden  işlem  yapılmalıdır.
1.3.4.10. Yuvarlak Örme  Havlu  (İlmek  Havlı)  Kumaşlar:
 
   Örme  havlu  kumaşlar  havlu  örme  tekniğine  göre  iki  ipliğin  aynı  anda   örme  bölgesinde  örücü iğnelere   beslenmesiyle  üretilen  jarse  örme  ürünleridir. Kumaş  örüldüğünde, ipliğin  biri  önde   birisi  arkada  görülebilir.  Ayrıca  burada  birinci   iplikler   öbür  ikinci  ipliklerden  daha  uzun  halkalar  oluşturabilir.  Örülmeden  sonra  kesme  ve  tıraşlama  yapılmaz. İlmek  halkaları  dokuma  havluluk   kumaşlarda  olduğu  gibi  kesilirse, hav  haline  getirilerek  belirli bir  amaç  için  fırçalanırsa  örme  kadife  kumaş  elde  edilir.
   
Yuvarlak  örme  havlu  kumaş  üretiminde  kullanılan  örme  makineleri  tek  plakalı  yuvarlak  örme  makineleridir. Yuvarlak örme  havlu  kumaş  makinelerinin  en  belirgin   ayırıcı  özelliği  ilmek havı  oluşturmak için  özel bir  tertibatla  yerleştirilmiş hav  ipliklerini  kumaş  yüzünde  1,5-<ST1:METRICCoNVERTER ProductID="3,5 mm" w:st="on">3,5 mm</ST1:METRICCoNVERTER>  kadar  dışarı çeken ilmek  havı  oluşturma  platinlerine  sahip olmasıdır. Elektronik   iğne  kontrollü  mini jakarla  kombine   edilerek desenlendirme  olanağına  sahiptirler. Genellikle 26-30  pus  arasında  ve  16-18-20-22  fein  inceliğinde  üretilir.
   
Örme  havlu  kumaş  makinelerinde  çift  gözlü  iplik  kılavuzlarından  iki  iplik  aynı  anda örme  iğnelerine yatırılır.  Bu  nedenle  kumaştaki  her  ilmek,  bir  zemin ipliği  ve bir  havlu  ipliği  olmak üzere  iki  ayrı  iplikten  meydana  gelir. Havlu yüzeyi   oluşturan  halka  kav  ipliği ile  oluşur.  Hav  iplikleri, özel  tertibata  sahip  hav  platinleri  ile  dışarıya çekilir ve  kumaşın   ilmek  havını  oluşturur.  Zemin  iplikleri  ise  örme  kumaşın  temel   yapısını  oluşturur.  İlmek  havaları   dokuma  havluluk  kumaşlarda  olduğu  gibi  kesilirse, hav  haline    getirilirse   ve  fırçalanırsa   örme  kadife  kumaş  elde  edilir. 
   
Örme  havlu  kumaşlar  plaj  giysisi, elbise, çocuk  giyim, havlu, bornoz  ve bazı  alanlarda   kullanıldıkları  gibi  son  yıllarda   bilhassa  yatak  çarşafı,  nevresim  ve  bazı  maksatlar  yanında  sportif  ve  tıbbi   amaçlar  için  de  tercih  edilmektedirler.  

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.e-tekstil.com

Iyzico