Türkiye'de Fantezi İplik Üretimi

Türkiye’de Fantezi İplik Üretimi
 
 
Tekstil endüstrisin gelişimi, yıllar boyu insanları daha farklı tekstil dokulara elde etmeye, itmiştir. Daha çok görsel özelliği ön planda olan kumaşlar elde etmek için ise normal ipliklerle kıyaslanmayacak kadar değişik yapıları olan fantezi iplikler geliştirilmiştir.
 
Fantezi iplikler özel siparişler üzerine üretildiğinden uzun süreden beri tekstil endüstrisinin özel bir parçası olarak kaldı ve yüz yıllardır çoğunlukla dekoratif amaçlar için üretildi. Bu iplikler genellikle tekstil yapılarının küçük bir kısmında kullanılmışlardır.
 
Son yılarda teknolojik gelişmelerden olumlu etkilenmesi ve rekabet ortamının getirdiği yenilikler bu sektörün atılım yapmasında önemli rol oynamıştır. Yeni yeni gelişmekte olan bu endüstri dalının yeterli ilgiyi görmesi geç olduğundan, bu konu üzerinde yapılan araştırmalar daha çok fabrikaların kendi ürünlerinin ve kendi makinelerinin üzerine olmuştur.
 
Fantezi iplikler insanların hayal gücü ilgili olduğundan oldukça geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Yani renk ve biçimlerin istenildiği kadar kullanılabilmesi sadece bir iplik türünün bile araştırılmasının ne kadar geniş olacağını göstermektedir. Günümüzde sıklıkla kullanılan fantezi iplik türleri lup, bukle, hav, düğüm ve düz ipliklerdir.
 
FANTEZİ İPLİĞİN TANIMI
 
Tekstil endüstrisinin geneline bakıldığında fantezi iplik kesimi iplik, dokuma, boya-apre ile kıyaslandığında nispeten daha küçük çaplı görünmektedir. Bir dönemde fantezi iplik terimi, ipliğin fantezi katlama makinesinde üretildiğini belirtmek için söylenirdi. Bazılarına göre bu terim hala geçerlidir.
 
Fantezi iplik ticaretinde kullanılan teknoloji hala standartlaşmadığından karışıklık sadece farklı fantezi iplik çeşitlerinin tanımında değil, aynı zamanda fantezi iplik teriminde de meydana gelmektedir. Bir tanıma göre ipliğin şeklinde, renginde , parlaklığında , hammadde kalitesinde v.b karakteristik özellikler gösteren , en az kumaş bitim işlemi ile belirle bir kumaş estetiğini sağlayan ipliklerdir.
 
Başka bir tanımda normal düz ipliğin iç yapısında , lif kompozisyonunda ve renginde sapma olarak nitelendirilir. Ama aslında şu tanım kullanılacaktır; fantezi iplik, tesadüfi ve periyodik olarak dağılan gayri muntazamlıkları her türlü formda bünyesinde bulunduran ipliktir. Bu gayri muntazamlıklar , iplik kalınlığını , materyal tipini ve benzer özellikleri değiştirerek veya bunların kombinasyonu ile oluşturulmaktadır.
 
FANTEZİ İPLİĞİN TARİHÇESİ
 

Fantezi iplik yapımının tarihi 19. asrın sonlarına kadar gider fantezi iplik makinelerinin öncüleri C.Hamel , Whitin ve Collins şirketleridir. 
 
1885’te Alman Carl Hamel piyasaya ham kontrollü fantezi bükücüleri sürdü. Bu makinede, kam vasıtasıyla kol ve düğüm düzeyini ilişkilendirerek hav tahtasının yukarı ve aşağı hareket etmesiyle, materyalin az / çok kısımları temel ipliğe eklendi ve küçük düğüm ve tırtıl efektleri oluşturuldu. Ancak bir fantezi ipliği oluşturmak çok uzun zaman alırdı.
Kumaştaki desenleşmeyi engellemek amacıyla , eksantrik milleri üzerine vidalanmış kam zincirleri kullanıldı. İkinci Dünya savaşından sonra , basit elektro mekanik kontrollü silindir kumandalı makineler yapıldı.
 
1954-1959 yılları arasında Hamel’in elektromat makinesi ortaya çıktı. Bu makinenin besleme silindir kumandaları kayma teması ile kontrol edildi. Aynı zamanda Berliner Maschinenfabrik Schwarzkopf ve Weller fotoselli daha gelişmiş kontrollü makineler yaptılar.
 
Fantezi iplik üretimi, ring makinelerine, open-end rotor makinelerine, dref makinelerine, cer makinelerine ve tarak makinelerine çeşitli aparatların eklenmesiyle ve boyama, harmanlama ve değişik bitim işlemleriyle bugüne dek sürmektedir.
 
Oyuk iğ prosesinin bulunmasından önce en çok kullanılan sistem, iki aşamalı ring büküm prosesiydi. İlk aşamada uygun besleme ile fantezi efekt elde edilir. Daha sonraki aşamada bu iplik bir bağlama ipliği ile sabitlenir yada bobinlere sarılan bu iplikler sonra doğrudan  çift katlı bobin makinesine aktarılırdı.
 
İki veya daha fazla aşama yerine tek aşama ile fantezi iplik üretme fikri olan oyuk iğ prosesi fikrini Bulgaristan Tekstil ve Konfeksiyon Enstitüsünden Prof. George Mitov geliştirdi.
 
Son yıllarda fantezi iplik sektörü büyük bir gelişme gösterdi. Özellikle büyük firmaların rekabet içinde olması ve fantezi ipliklerin moda oluşu bu gelişmenin en önemli etkenlerindendir. Saurer-Allma, Gemmill & Dunsmore, Lezzani , Bigagli , Mackie ve Galan piyasanın önde gelen kuruluşlarındandır.   
 
FANTEZİ İPLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
 
Fantezi iplikler, değişik yönlerden sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar: yapılarına, elde etme yöntemlerine, efekt verme yöntemine ve verilen efektlere göre olmaktadır.
 
A- Yapılarına göre sınıflandırma
 
Yapılarına göre sınıflandırmada fantezi iplikler tek katlı ve efekt katlı iplikler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 
B- Elde etme yöntemlerine göre sınıflandırma
 
Fantezi iplikler elde etme yöntemlerine  göre iki ana gruba ayrılırlar; Fantezi büküm makinelerinde elde edilenler ve yeni eğirme teknolojileriyle elde edilenler. Fantezi ipliklerin büyük bir bölümü fantezi büküm makinelerinde elde edilmektedir. Bununla beraber yeni iplik eğirme teknolojilerinden faydalanarak, bu sahada çalışmak mümkündür. Fantezi iplik makinelerindeki esas; ana ipliğe efekt ipliğin sarılması ve bu ikisinin bir bağlama ipliğiyle sabitlenmesidir.
 
Büküm yoluyla elde edilen fantezi iplikler; fantezi büküm makinesinde farklı boylarda ve çeşitli numaralardaki ipliklerin birbirleriyle bükülmesi sonucunda elde edilirler. <O:RELATIoNTABLE v:ext="edit"></O:RELATIoNTABLE>
Fantezi İplikler
Fantezi büküm makinelerinde elde edilenler
 
Yeni eğirme sistemleriyle elde edilenler
Çekim yoluyla elde edilenler
Büküm yoluyla elde edilenler
Stapel/ Stapel tipi iplikler
Stapel/ Filament tipi iplikler
 
 
Çekim yoluyla elde edilen fantezi iplikler: Fitil veya bant olarak kullanılan ana ipliğe filament sarımı sonucu elde edilir. Yeni iplik eğirme sistemlerini kullanarak elde edilen ipliklere sargılı iplikler adı verilir. Bu iplikler, örtülü iplikler olarakta bilinirler.
 
EFEKT VERME YÖNTEMİNE GÖRE SINIFLANDIRMA:
 
Bu sınıflandırma da iki ana yöntem vardır.
 
İlki direkt yöntemdir. Burada efekt fantezi büküm makinesi üzerinde elde edilmektedir. Diğeri indirekt yöntemdir. Bu yöntem, normal iplik eldesi sırasında makineyi veya ipliği oluşturacak olan elyafı modifiye etme esasına dayanır.
 
a- Direkt Yöntemler
 
a-1- Ring iplik makinelerinde eğirme           
-          Şantuk efekt iplikleri   
-          Düz veya havlı bukle iplikleri     
-          Düz veya havlı sufle iplikleri
-          Düz veya havlı renkli bükülü iplik
-          Düğüm ve kabarık kıvrım ipliği
 
a-2- Fantezi büküm makinelerinde eğirme
 
-            Dört farklı renge kadar şantuk efekt iplikleri
-            Düz, havlı veya çok renkli sufle ipliği
-            Düz, havlı veya çok renkli bukle ipliği
-            Düz , havlı veya çok renkli bükülü iplik
-            Düğüm iplikleri
-            Çok renkli iplikler
 
 
 
 
 
a-3- OE-Rotor iplik makinelerinde Eğirme
 
-       Şantuk efektleri
-       Çoklu numara efektleri
-       Renk efektleri
 
a-4- OE-Friksiyon iplik makinelerinde Eğirme
 
-          Karma İplikler
-          Hav iplikleri
-          Bukle iplikleri
 
b- İndirekt Yöntemler
 
b-1- Harmanlama
 
-          Düğüm iplikleri
 
b-2- Taraklama
 
-          Havlı , şantuk efektli veya çok renkli iplikler
-          Gölge iplikleri
-          Düğüm iplikleri
 
b-3- Band hazırlama
 
-          Gölge İplikleri
-          Çok renkli iplikler
 
b-4- Boyama
 
-          Gölge İplikleri
-          Çok Renkli iplikler
 
b-5- Şardonlama
 
-          Tüylü hacimli iplikler
 
b-6- Özel işlemler
 
-          Şenil iplikler
 
 
VERİLEN EFEKTLERE GÖRE SINIFLANDIRMA
 
Bu sınıflandırmada iplikler kontrolsüz ve kontrollü efekt iplikleri olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.
 
a-) Kontrolsüz Efekt İplikleri
 
a-1-) Kontrolsüz İplik Efektleri
 
-          Bukle iplik
-          Lup iplik
-          Dalga ipliği
-          Kıvrım ipliği
-          Frote iplik
-          Muline iplik
 
a-2-) Kontrolsüz Eğirme İplikleri
 
-          Dalga ipliği
-          Frize iplik
-          Eğirme lup ipliği
-          Şenil ipliği
-          Bukle ipliği
 
b-) Kontrollü efekt İplikleri
 
b-1-) Kontrollü iplik efektleri
 
-          Düğüm ipliği
-          Tırtıl ipliği
-          Ters yön tırtıl ipliği
 
b-2-)  Kontrollü eğirme efektleri
 
-          Eğirme hav ipliği
-          Ekleme hav ipliği
-          Eğirme tırtıl ipliği
-          Havlı bukle ipliği
 
Kontrolsüz Efekt İplikleri
 
Kontrolsüz ipliklerde ek bir iplik sürekli olarak ana ipliğe ya aynı anda yada daha yüksek bir hızda beslenir. İki hız arasındaki fark , efekti meydana getirir. İplik efektlerinin efekt bölümü bir iplik veya filament iplikten oluşur.
 
Ø     Muline İplik  :En basit fantezi iplik biçimidir. İki veya daha fazla renkte iplik eğirme                            bükümüne ters yönde bükülerler.
Ø     Bukle İplik   :Yüzeyinde bukleli çıkıntılar oluşturmak için efekt ipliğinin ana iplik         etrafına sarılmasıyla oluşan bir ipliktir. Efekt eldesi , efekt ipliğinin            fazla beslenmesi ile sağlanır. Bukle iplikler yarı dairesel luplardan         meydana gelirler. Silindirler arasındaki yüzeysel hız farkı nedeni ile         verilen büküm efekt ipliği sarmaya yetmez ve bukleler meydana gelir.
Ø     Lup İplik: Basitçe bir ana iplik ve bir de efekt ipliğinden meydana gelir.Efekt ipliğe,             çıkış silindirin önünden beslendiğinden ön iplik adı da verilir. Efekt ipliği             çekim sisteminden geçmez. Lup ipliği oluşum itibariyle bukle ipliğe             benzer. Fakat efekt ipliğinin ince ve bükümlü oluşu ile birlikte daha             yüksek fazla besleme oranlarına çıkılması iplik yüzeyindeki çıkıntıların             daha dairesel olmasına neden olur.
Ø     Dalga ipliği: İki iplikten oluşan bu ipliğin yapısı oldukça basittir. Biri S diğeri Z             bükümlü iki ipliğin bükülmesiyle elde edilir. Efekti kuvvetlendirmek için             birbirinden çok farklı numaralarda iplikler kullanılır. Ayrıca, farklı                büzülme yeteneğine sahip olan filament ipliklerin bükülmesiyle de dalga             ipliği elde edilir.
Ø     Kıvrım İpliği: Ana iplikten çıkan kıvrımları bünyesinde bulunduran bir ipliktir. Elde                  edişli lup ipliği ile aynıdır. Fakat esnek efekt ipliği kullanımı yerine             yüksek bükümlü bir iplik kullanılır. Böylece, ön silindirde gerilim serbest             kalınca lupların yerine kıvrımlar oluşur. 
Ø     Havlı İplik: dairesel çıktılar gösteren bu iplik hacimli ve güzel tutumludur. Ana             ipliğin yüksek hızda beslenmesi ile elde edilir. Fazla besleme oranı 1.4 –            1.8 arasındadır.
 
Kontrolsüz Eğirme Efektleri
 
Efekt bölümü , 3. bir silindir çifti veya ayrı bir çekim hattından beslenen cer bandı veya fitil biçimindeki liflerden meydana gelir.
 
o   Eğirme Dalga İpliği: Bu ipliğin oluşumu dalga ipliği ile aynıdır. Tek fark efekt                 materyali olarak iplik yerine cer bandı veya fitil kullanılmasıdır.
o   Frize İplik: Yapı olarak bukle ipliğine benzer fakat bukle ipliğine göre daha dar ve              ince buklelere sahiptir. Bu nedenle düz ve kapalı bir karekter gösterir.                     Fazla besleme oranı 1.1-1.3 arasındadır.
o   Eğirme Lup İpliği: Bu ipliğin oluşumu lup ipliği ile aynıdır tek farkı efekt materyali             olarak , iplik yerine cer bandı veya fitil kullanılmasıdır.
o   Şenil İpliği: Bu iplik birkaç farklı şekilde olur. Örneğin birisi eksenel iplikleri etrafına       sağlamlaştırmak için bir veya daha fazla çeşitlilikte elyaftan oluşan kesik          uçlu dairesellikten meydana gelir.
o   Eğirme Bukle ipliği: Bukle ipliğiyle aynıdır. Tek fark efekt materyali olarak iplik              yerine cer bandı veya fitil kullanılmasıdır.
 
Kontrollü Efekt İplikleri
 
Bu iplikler sürekli ve kesikli aralıklarla temel iplik veya iplikler üzerinde iplik veya lif birikimi ile oluşurlar. Yani önceden programlanırlar.
 
Kontrollü İplik Efektleri
 
o   Düğüm İpliği: Uzunluğu boyunca düzenli veya düzensiz aralıklarla bir yada daha fazla iplik materyalinin oluşturduğu düğümlerden oluşan ipliktir. İplik, genellikle bağımsız çalışan iki çift silindirin kullanılması ile elde edilir. Ana iplik fasılalı , efekt materyal ise devamlı olarak sevk edilir. Besleme silindirinin ani duruşları , efekt materyalinin yığılmasına ve düğümlerin oluşmasına neden olur.
o   Tırtıl İpliği: Hav ipliklerine benzeyen bu iplik iki şekilde elde edilir. 1. efekt ipliğinin hızı sabit iken ana ipliğin hızı belirli noktalarda durdurulur. 2. de ana ipliğin hızı sabit kalırken efekt ipliğinin hızı belirli noktalarda artar. Genellikle bu metot kullanılır. Tırtıl ipliğine solucan da denilir.
o   Ters Yön Tırtıl İpliği: Görünüş olarak tırtıl ipliğine benzeyen bu iplik oluşum şekli itibariyle biraz farklıdır. Ana iplik belirli noktalarda geriye hareket eder tırtıl efekti oluşur. Daha sonra ileri doğru hareket ederken sabitleme yapılır.
 
Kontrollü Eğirme Efektleri
 
o   Eğirme Hav İpliği: Düğüm ipliğine göre uzun ve daha ince efekte sahip olan hav iplikleri iki şekilde elde edilirler. Eğirme boyunca efekt materyalini besleyen bir silindir çiftinin aralıklı olarak hızlandırılmasıyla üretilir.
o   Ekleme Hav İpliği: Bu iplik türünün Diğerinden farkı, efekt materyal beslenmesinin makineye sonradan eklenmiş bir silindir çifti ile yapılmasıdır.
o   Eğirme Tırtıl İpliği: Yapısı tırtıl ipliği ile aynıdır tek fark efekt materyali olarak cer bandı veya fitil kullanılmasıdır.
o   Havlı Bukle İpliği: Bu iplik görünüm olarak  iki efekti de bünyesinde bulundurmaktadır. Kontrol edilen iplikteki havların oluşumudur. Makineden girilen komut ile iki bölüme ayrılmıştır. Buna göre , havlar kontrollü bukleler kontrolsüz olarak elde edilirler.
 
 
 
FANTEZİ İPLİK ENDÜSTRİSİNDEKİ SON TEKNOLOJİK GELİŞMELER:
 
Son yıllarda fantezi ipliğin moda elementi olarak çok fazla kullanılması bu endüstrinin gelişmesine büyük etken olmuştur. Milano ITMA-1996’da sergilenen makinelerde bu gelişme açıkça görülebilir.
 
Saurer-Allma’nın ESP 1, ESP 2, ESP 3, ESP F, ESC 1 ve ESC F modellerinde materyal olarak her türlü elyaf, 60-<ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="220 mm">220 mm</ST1:METRICCoNVERTER> lif uzunluğu olan bant ve fitil, efekt ve ana iplik olarak Nm1-120 arasında her tür iplik, bağlama ipliği olarak tex 4,4 - 33  filament ipliği veya Nm 6 – 120 kesikli iplik kullanılabilmektedir. İğ hızı, bağlama ipliği olarak kops kullanıldığında 25000 d/dak olmaktadır.150m/dak’ya varan üretim hızları mümkündür. Mikroprosesör ile verileri girmek olanağı vardır. Sınırsız efekt oluşumu, efekt materyalin ve ana ipliklerin monitörle izlenmesinin yanı sıra, kullanıcıyı uyaran ve giriş verilerinin otomatik doğrulanması ile yanlış veri girişini engelleyen kontrol sistemi de bulunmaktadır. ESP 1 ve ESP 2’de iki çekim hattı bulunmaktadır. ESP 3 modelinde üç tane çekim hattının bulunması çok renkli ipliklerin oluşumunu mümkün hale getirmektedir.
 
Gemmill & Dunsmore’nin Tritex modelinde üç çekim sistemi bulunmaktadır. 220 mm’ye kadar lif uzunlukları çekim sistemine girebilir. Programlama ünitesiyle her türlü iplik tasarımı yapılabilmektedir. Ayrıca 80 tane deseni kaydedebilir. Gelişmiş adım motorları doğru ve tam kontrol sağlar. Herhangi bir arıza ve sorun anında elektronik kontrol sistemini devreye sokma olanağı vardır. Duotex modelinde de Tritex’teki tüm olanaklar geçerlidir. Tek fark, Duotex’in iki çekim hattına sahip olmasıdır. GDM M4 makinesi, kontrollü ipliklerin üretimini yüksek hızlarda sağlamak amacıyla yapılmıştır. 18 iğliktir ve 8’er iğlik eklemeler ile uzatılabilir. Nm 0,5-3 numara aralığındaki iplikler üretilmesini sağlar.
 
Bigagli’nin Novafil modeli, tek pasajda ring iği ve oyuk iğinin birleşimi ile fantezi iplik elde eder. Çift aşamalı iğler ipliğe dengeli ve kalıcı bir büküm verir. Oyuk iğden geçen iplik daha sonra ring iğine gelir ve burada ayarlanabilen miktardaki bağlama bükümünü tekrar açarak dengeler. Dişli çarklar ve elektromanyetik kavrayıcılar yerini fırçasız ve vektörel motorlara bırakmıştır. Sorun halinde elektronik kontrol sistemi devreye girer. Mikroprosesör kullanımı ile veri girişi ve program yapma olanağı vardır. Novafil BR-400, iki çekim hatlı, BR-1 bir çekim hatlı ve BR-2 dört çekim hattına sahiptir. Ring çapı 90-140, iplik numarası Nm 4-20 arasında değişirken, maksimum oyuk iğ hızı 12500 d/dakika, maksimum ring hızı 8800 d/dakika’dır.
 
Lezzeni’nin TF-DFC modeli, iki tane birbirinden bağımsız oyuk iğden meydana gelir.düğüm,hav vb. gibi kontrollü fantezi iplikleri üretmek mümkündür. 38 programa kadar saklama imkanı vardır. İğ sayısı 96 ve iğ hızı 22000d/dakika’dır. 100 m/dakika’lık üretim hızına ulaşabilir. TF-DS modeli, bir oyuk iğ ve bir ring iğinden oluşan bir makinedir. Bilinen tüm klasik efektler üretilebilirler. İğler ve çıkış silindirleri doğru akım motorları ile kumanda edilir. 92 programa kadar saklama imkanı vardır. Makine çift taraflıdır. 240 iğ konulabilir. Nm 0,8-70 numara ağırlığında üretim yapılmaktadır. Makinenin tüm kontrolü ve programlanması mikroprosesör aracılığıyla yapılmaktadır.
 
Galan’ın CR-F-20P modeli,bir oyuk iğ ve bir ring iğinden oluşan bir makinedir. Çalışması tek aşamada olup, oyuk iğden gelen iplik aşağıdaki ring iğine gelerek tekrar bükülür. Makineler 2 veya 3 silindir hattıyla üretilir. Silindirlerin çalışması bir mikroprosesör veya elektromanyetik kumanda sistemi ile olmaktadır. Makine çift taraflıdır. <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="85 mm">85 mm</ST1:METRICCoNVERTER>.lik çapı ile 64,128 ve 192 tane iğ kapasitesine sahiptir. Ayrıca, istenilirse 100,120 ve <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="140 mm">140 mm</ST1:METRICCoNVERTER> ring çapları da konabilir.
 
 
Gigliotti & Gualchieri’nin E.P.T/1 modeli, 4 motorlu, 52 başlı ve 104 iğli bir şenil iplik makinesidir. Baş gruplarının eş zamanlı olarak değiştirebilme olanağı, makine hareket ederken grupların hızını otomatik olarak değiştirebilme olanağı ve otomatik olarak parametrelerini ayarlama olanağı vardır. Onarım ve makine duruşunu azaltmak amacıyla motor sayısı sınırlanır. Böylelikle enerjiden tasarruf edilir.
 
Buruno Amsler’in fantezi iplik üretimi için geliştirdiği aparatları şöyle sıralayabiliriz: BRACODRAFT üniteleri, cerlerdeki lif ve renk karışım efektlerinin kesin kontrolü için konvansiyonel çekim hattına eklenen sistemlerdir. Efekt yapısı, bir temel renk ve dört ilave renkten oluşmaktadır. Bu şekilde hazırlanmış efekt banları herhangi bir makinede tesadüfü renk sırası ve materyal kombinasyonu ile eğrilebilir. BRACOL üniteleri, özellikle <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="120 mm">120 mm</ST1:METRICCoNVERTER> aralıklı yarı kamgarn iplik makineleri için uygundur. Renk efekti, iki renkli fitilin eğirme bölgesinde tesadüfi karışım oranlarına izin verecek şekilde beslenmesiyle elde edilir. Hava üflemeli COLORFLOX üniteleri, friksiyon eğirme makinelerine olduğu kadar BRACODRAFT  efekt çekim hattına da isteğe bağlı olarak uygulanabilir. Sistemin özelliği üretime giren 4-8 renkte lif demetlerinin çekime uğramayıp, doğrudan temel lif yapısını oluşturmasıdır. Dört renk SYMCOL çekim ünitesi elektronik çekim kontrol ünitesinden ibaret olan bağımsız efekt çekim aparatı oyuk iğli fantezi iplik makinesine, fitil makinesine veya kaba numara iplik eğiren makineye bağlanabilmektedir. Sistemde iki veya dört efekt bandı ayrı ayrı çekilebilmektedir. PARACOLOR 4000, dört renk çekim sistemi, dinamik servo motor sistemi ve ekran kontrollü programlanabilir STG 3000 mikro işlemciden oluşan Suessen- Parafil 2000 oyuk iğli makinesiyle kombine edilmiş oyuk iğli fantezi iplik makinesidir.
 
FANTEZİ İPLİK KULLANICILARI
 
Adoksan San. Tic. Ltd. Şti.                                       www.adoksan.com.tr
Sabuncular Tekstil San. Ltd. Şti                               www.sabuncutextile.com
Akça Teks Turizm Tekstil San. Tic Ltd. Şti             www.alwayscollection.com
Akpınar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         : akpınar_tekstil@hotmail.com
Alba Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         tel: 0 224 273 32 90
Alesta Perdelik-Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.   alesta900@hotmail.com
Altınteks Döş. Kumaş San. Tic. Ltd. Şti.      altınteks@imccarsi.com
Ankara Tekstil Paz. San. Tic. Ltd. Şti.      www.ankaratekstil.com
Arnova Teks. Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.   www.arnovatekstil.com.tr
Aşan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.asanteks.com
Atik Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.atiktekstil.com
Aydın Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.aydıntextile.com
Baget Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         bagettekstil-tr@yahoo.com
Bahar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.bahardosem.com.tr
Batı Basma San. Tic. Ltd. Şti.         www.batibasma.com
Bela Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         alpbella@hotmail.com
Beteks Tekstil ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.   betextile@superonline.com
Boğaziçi Mensucat San. Tic. Ltd. Şti.      Tel: 0 212 535 07 07
Bossa T.A.Ş.                  oya-capanoglu@bossa.com.tr
Bozoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         info@bozoglutekstil.net
Çizmeli Mensucat San. Tic. Ltd. Şti.      www.cizmecimensucat.com
Damasko Dokuma San. Tic. Ltd. Şti.      info@damasko.com.tr
Decolife Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         murat@decolife.com
Dokuteks Dokuma San. Tic. Ltd. Şti.      Tel: 0 212 522 58 44
Döperteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.      info@doperteks.com
E.S.C. Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.esctextile.com
Ekart Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.ekarttextile.com
Enma Tekstil                   www.enmatextile.com
Epengle Tekstil Endüstri ve Tic. A.Ş.       www.epengle.com.tr
Erfun Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         eftatekstil@superonline.com
Esa Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.      www.esantekstil.com
Göktepe Tekstil Tic. A.Ş.            www.göktepetextile.com
Gül Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.gultekstil.com.tr
Hisar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.hisartekstil.com
İstanbul Mensucat San. A.Ş.          www.ismen.com
Işık Kadife ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.      ışıkkadife@superonline.com
Işıkser Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         leader77@ixir.com
Kets Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.kets.com
Küçükerler Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.      www.kucukerler.com
Marka Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.markatekstil.com
Marsteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         marstekstil@superonline.com
Met İplik San. Tic. Ltd. Şti.            zaferaydin@broderinarin.com
Mirteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         miretks@ttnet.tr
Net Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         akutukte@yahoo.com
Nursultan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         nursultantekstil@ihlas.net.tr
Örmak Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         ormak@sim.net.tr
Pehlivan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.pehlivantekstil.com
Reisoğlu iplik Mensucat San. Tic. Ltd. Şti.      reisoğlu@netone.com
Selvi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.donare.com.tr
Suteks Mensucat San. Tic. Ltd. Şti.         www.suteks.com
Tosunoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.      www.tosunoglu.com.tr
Vardar Döşemelik  ve Deri San. Tic. Ltd. Şti.   Tel : 0 212 520 69 74
Yakar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.         www.yakar.com.tr
 
TÜRKİYE’DE FANTEZİ İPLİK ÜRETİCİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 
 
ATATEKS TEKSTİL
 
Yetkili Kişi: Nadi ÖKTEN
Adres: Keresteciler Sitesi Nar Sokak No: 6 Merter- İstanbul
Tel: (0212) 555 55 66
Fax: (0212) 556 12 46
e-Mail: atateks@atateks.com.tr
 
Kuruluş tarihi: 1990
Çalışan kişi sayısı: 650
Yer: İstanbul- Çorlu (Fabrika)
   İstanbul- Merter(Merkez)
Toplam Fabrika Alanı: <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="120.000 m2">120.000 m2</ST1:METRICCoNVERTER>
Toplam Kapalı Alan: <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="40.000 m2">40.000 m2</ST1:METRICCoNVERTER>
Atateksin üretim kapasitesi
Ürünler         Kapasite         Kapasite
            Ton/ay         Ton/yıl
Puntolu Gipe İplik      600            7.200
Sargılı Gipe İplik      60            720
Hamel İplik         115            1.380
Boyalı İplik         300            3.600
Örgü Kumaş         400            4.800
Dikişsiz Giyim      150            1.800
BAŞAK TEKSTİL San. Tic. A.Ş
 
Yetkili Kişi: Süleyman Katartaş
Adres: Organize Sanayii Bölgesi 8. Cad. No:11 Kayseri
Tel: 0 352 321 10 59
Fax: 0 352 321 11 96
E-mail: basak@basaktekstil.com.tr
www.basaktekstil.com.tr
 
Kayseri organize sanayii bölgesinde 32500 iğ ring 10 adet 2880 rotor O-end makinesi ile faaliyet gösteren firma üretim ağında aşağıdaki çeşitler bulunmaktadır.
•        Şantuklu iplikler
•        Fantezi iplikler
 
ÇAPA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC.
 
Yetkili Kişi : Resul Bozdoğan
Adres : Demirtaş org bölgesi 2. Bölge yıldız sokak no:15 Bursa
Tel: 0 224 261 1515
Fax: 0 224 261 1313
E-mail: capaas@ixir.com
 
•        Fantezi ipliklere(buklet, nope , flam, firize, regatta, makarna, şönil)
•        Bükümlü iplikler üretmektedir.
 
DAMPA İPLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
 
Yetkili kişi: Mustafa DAMAR
e-mail: dateks@superonline.com
 
1965 yılından bugüne iplik boyama ve sargı yapmaktadır. Aylık sargı kapasitesi 270 tondur. Karışım ve fantezi iplik üretimi yapmaktadır.
 
DİMA FRANKO DIŞ SANAYİİ
 
Yetkili kişi : Ali ŞANKAYA
Şirket fantezi iplik üretimi yapmaktadır.
 
ESA TEKSTİL TİC. SAN.
 
Yetkili kişi: Eklem CEZAYİRLİ
 
Dokuma ve örme için fantezi bukle, bukle ve dralon şönil iplik üretmektedir. Aynı zamanda şönil iplikten <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="140 cm">140 cm</ST1:METRICCoNVERTER>. eninde top boyama döşemelik kumaşlar imal edilmektedir.
 
ÖZŞAH ÖRME
Yetkili kişi : Hikmet ŞAHİN
1967’de kurulan şirket 37 yıldır örme kumaş imalatı yapmaktadır. Bünyesindeki iplik üretim tesisinde fantezi iplik üretimi de yapılmaktadır.
 
ZEKİ MERT İPEK FANTEZİ KUMAŞ
 
Yetkili kişi: Zeki MERT
 
Doğal liflerden fantezi olarak ev tekstili ve dış giysi koleksiyonu üretir. 12 yıldan beri fantezi iplik üretimi yapmaktadır.
ALP İPLİKÇİLİK TİCARET A.Ş.
Tel: (0 212 ) 247 98 00
Şirket 22 yıllık geçmişinde teknik gelişmeleri adım adım izleyip fantezi iplikler konusu üzerinde hassasiyetle ürün geliştirmede günün modasını ve çizgisini yansıtmıştır.
Bugün de fantezi iplik üretimine devam etmektedir.
 
ALPES MANİFATTURA
Tel: (00 39) 424 54 00 44
 
Şirket fantezi iplik üretimine devam etmektedir.
 
BERTEKS İPLİK TİC. SAN. L.T.D. Ş.T.İ.
 
1986 yılından beri tekstil piyasasında iplik konusunda faaliyet gösteren Berteks iplik fantezi iplik türünde kendi imalatı ve geniş ürün yelpazesi ile üretim yapmaktadır. Fantezi iplik tüketiminde olan artış nedeniyle tesisler genişletilerek üretim yapılacaktır.
Tel: (0212) 637 37 30
 
FİLOTEKS FANTEZİ İPLİK SAN. TİC. A.Ş.
 
Tel : (0212) 247 38 82
 
1985 yılında fantezi iplik üretmekl üzerine kurulmuştur. Dokuma , örme , trikotaj ve el örgüsüne yönelik özel fantezi iplikler üretilmektedir. Akrilik , pamuk , yün , tiftik ve karışımları ilşe her türlü diğer hammaddeleri kullanmakta olup buklet , flame , nope , frize ipliklerinde her türlü fantezi ve karışımlı iplikler üretilmektedir. Firma yıllık 1000 ton kalın iplik 2.5 Nm ve 400 ton ince iplik 6-12 Nm üretme kapasitesindedir.
 
 
ÜMİT ÖRGÜ İPLERİ
 
Tel: 0 224 366 04 46
 
1986 yılından beri fantezi iplik üretimi konusunda faaaliyet gösteren şirket tamamı kendi bünyesinde olmak üzere günlük <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="2000 kg">2000 kg</ST1:METRICCoNVERTER> üretim kapasitesine sahiptir. Yuvarlak örme, triko , dokuma ve el örgüsüne yönelik standart üretim olan buklet , sakal , samur , lase ve nope gibi ipliklerin yanı sıra , istek doğruştusunda özel amaçlı büküm veya örme türü fantezi ipliklerde üretilmektedir.
 
 
 
 
 
ECAFİL BEST S.P.A.
 
Tel: 0039 55 87 77 351
Türkiye mümessili: T& M tekstil yatırım , pazarlama ve dış ticaret a.ş.
 
Firma üretimi dünyada fantezi iplikte söz sahibi olan firmanın 7. yılını geride bırakırken 2002 kış ve yaz kolleksiyonlarında karışım ve cins iplik kullanılmıştır.
Nm 2/28 ve benzeri iplik cinslerinde üretimi vardır.
 
 
ELSAN  ELYAF SAN. VE TİC. A.Ş.
 
 
Tel: (0224) 573 13 72
Firma üretimi polipropilen el örgü ipliği , halı ipliği, battaniye ipliği, döşemelik kumaş ipliği , masa örtüsü ipliği , tufting halı , bukle halı , non-woven halı, battaniye , döşemelik kumaş ve masa örtüsü üretilir. 1974 yılından beri Türkiye’nin fantezi iplik üretiminde öncü firmalar arasında yer alan kuruluş , Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yönelik ihracatını sürdürmektedir.
 
 
FİSTAŞ FANTEZİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
Tel: 0 224 261 06 22
Bukle , frize , nope , flama , chenille , şardonlu ve değişik türlerde tüm fantezi iplikler üretilir. 
Kuruluş Yılı:  1986
Çalışan sayısı:190
Sermayesi 30.175.000.000
Faaliyet alanı: her türlü fantezi iplik üretimi, iplik büküm, iplik boya , renkli düz ve fantezi iplik satışı
Kapasite: 3500 ton / yıl
Büküm: Her türlü tek çift yada daha fazla katlı güz ve fantezi ipliklerin değişik varyasyonlarda bükümü muline iplikler.
 
 
GLORIA FLATI S.R.L
 
Tel: 00 574 62 09 89 – 62 01 57
 
Türkiye mümessili Günizi tekstil
Firma Üretimi: Glorıa Flatı 20 senelik tecrübesiyle klasik ve fantezi örgü için iplikler üretmektedir. Senelik <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="800.000 kg">800.000 kg</ST1:METRICCoNVERTER> üretim kapasitesine sahiptir.
 
ŞİRECİ İPLİK PAZARLAMA
 
Tel: 0 212 513 80 14
Firma Üretimi: toplam <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="23000 metrekare">23000 metrekare</ST1:METRICCoNVERTER> alan üzerine kurulu olan şirket her türlü fantezi ve şönil iplik üretimi yapmaktadır.
Aylık kapasitesi: Düz İplik 180-220 ton
Buklet 40 ton
Şönil 18 ton civarındadır.
 
ENGİN İPLİK SAN. Ve TİC. A.Ş.
 
Tel: 0 212 776 41 40
 
1994 fabrika kapalı alanını <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="1200 m">1200 m</ST1:METRICCoNVERTER> kare den <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="2500 m">2500 m</ST1:METRICCoNVERTER> kareye çıkardı. Tiftik ipliği dışında fantezi iplik üretimine de başlandı. Fantezi iplik üretim kapasitesi günde <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" ProductID="1200 kg">1200 kg</ST1:METRICCoNVERTER> ile 2000 kg/yün dür.
1996 yılında ilk kez fantezi iplik ihracatını gerçekleştirmiştir. Fitilden ve iplikten yapılan her türlü fantezi iplik üretimi yapılmaktadır.
 
FANTEKS TEKSTİL
 
Tel: 0 212 612 5854
 
1982 yılından beri üretimi yapılmaktadır. Ekolojik sentetik ve bunların karışımlarından mamul fantezi ipliklerde aylık 25 ton kapasitesi vardır.
 
SONUÇ
 
 Türkiye’de fantezi iplik üretimi 1985 li yıllarda başlamış olup günümüz kadar pazarın İstek ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişmeler göstererek günümüzün teknolojisini yakalamıştır. Bu teknoloji kullanılarak üretime devam edilmektedir.
 
Fantezi iplik pazarının önde gelen şirketleri üretiminin büyük bölümünü ihraç etmektedir. Bu pazara giren üretici firmalar zamanla Pazar da ki olan gelişmeyi de göz önüne alarak kapasite ve üretimlerini artırmışlardır. Bunun doğrultusunda çeşitlilik de artmıştır.   
 
Fantezi iplik üretimi gün geçtikçe artmıştır ve daha çok kullanılmıştır. Önceleri fantezi iplikler konvensiyonel üretim makinelerine parça eklenerek yapılırken günümüzde özel makinelerde üretilmektedir. Türkiye’de de bu makinelerin üretimi de yapılmaktadır. Ocak 2002 de tüyap tarafından düzenlenmiş olan makine fuarında fantezi iplik üretimi yapan makineler sergilenmiştir.
 
Fantezi iplik üretimine ilk başlandığı yıllara oranla günümüzde daha teknolojik ve daha hızlı yöntemler kullanılarak üretimleri yapılmaktadır. Dokuma ve örme alanlarında kullanılan fantezi iplik üretimini ülkemizde ki üretim karşılamaktadır. 1996 yılında fantezi iplik ihracatı yapılmıştır.
 
Gün geçtikçe gelişen bu sektör daha da büyüyecek ve teknik gelişmeleri takip edecektir. Fantezi iplik çok çeşitli alanlarda kullanıldığı için üretimi devam edecektir.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.e-tekstil.com

Iyzico