Yünün Kimyasal Ve Fiziksel Özellikleri

Yünün kimyasal ve fiziksel özellikleri

YÜN LİFİNİN KİMYASAL ÖZELLLİKLERİ
Yün, doğal bir hayvansal protein lifidir.yünü oluştururan protein maddelerine kerotin denir.
Kerotin ise yapısında karbon (C) ,oksijen(O), azot(N),hidrojen(H), ve kükürt(S) atomlarını içerir
Yünin fiziksel yapısının etkisiyle (kıyısında) bu atomlar arasında çeşitli bağlar vuku bulur.
Disülfür (Sistin ) bağları.
Tuz bağları
Hidrojen bağları
Disülfür gurupları içen sistin , bir diamino dikarboksilli asit olarak iki ayrı iki ayrımakropeptit zinciri içersindepeptit bağları oluşturarak yer alabilir.Bu takdirde bu iki makropeptit zinciri disülfür köprüsü üzerinden kovalent olarak birbirine bağlanmış olurlar.Sistin bağları yün liflerinde çok önemli rol oynar.Bu bağlar koptuğunda lif dağılır.


 İki komşu makropeptit zincirinden çıkan dalın ucundaki (+) ve (-) yüklü guruplar yeterince birbirlerini elektronik çekim kuvvetleriyle birbirlerini çekeceklerdir, ki buna YAPAĞI denir.
Tuz köprüerinin kopması nedeniyle asidik ortamda yün lifleri daha fazla şişebilir ve esneyebilir.


 Yün keratinde H köprüleri ,peptit bağlarında bulunan C=O ve NH gurupları arasında olacağı gibi kalyonik ve polar aminoasit yapı taşları veya hidroksil gurubu içeren yapı taşları ile anyonik ve polar aminoasit arasında oluşabilir. Yünün sarmal kıvrımlı yapısı bu köprüler sayesinde tutulmaktadır..


  Yaş mukavemeti < Kuru mukavemeti
Yünün yaş mukavemeti kuru mukavemetine göre %10-20 daha düşüktür.
Su molekülleri yünün kerotinine soğukta ve sıcakta farklı şekilde etkir.


 Soğuk suyun etkisiyle makromoleküller arasındaki H köprüleri ve tuz bağları kısmen koptuğundan ,yün liflerinin yaş mukavemetleri kuru mukavemetlerine göre daha düşüktür.


Yünün sıcak suyla uzun süre işlem görmesi halinde H köprüleri ve tuz bağlarının yanında bir miktar disülfür (sistin) bağlarıda kopmaktadır.Bu yüzdendir ki yün lifleri sıcak suda daha fazla mukavemet kaybeder.


Su, özellikle yüksek sıcaklıklarda makromoleküller arasındaki çeşitli bağlar önemli derecede kopardığından, basınç altında <ST1:METRICCoNVERTER w:st="on" productid="100 C">100 C</ST1:METRICCoNVERTER> ̊̊ ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda su buharıyla uzunca süre işlem gören yün lifleri zarar görerek dağılabilir.
        
                               KEROTİNİN YAPISI
          
           /    ̸                      
 …H~ N                       C=C
                                 /  ̸  
             C=O…   ..H~N
             / ̸                      
    R  ~ C~ H             H~C ~R   [Radikal
                                   /   ̸        Gurup]  
              N~H….     O =C
              ̸ /                        
             .                           .
             .                            .

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.e-tekstil.com

Iyzico