Yuvarlak Örme Makinesinin Temel Elemanları

Yuvarlak Örme Makinesinin Temel Elemanları
Makine İnceliği:

İğne yatağı üzerinde 1" teki iğne sayısına makine inceliği denir ve ‘E’ ile gösterilir.
Elde edilecek örgünün kalınlığı makine inceliğine ve iplik inceliğine bağlıdır. Makine inceliği arttıkça iplik incelir. İncelik üretimde kullanılacak ipliğin numarasını, makinenin çalışma hızını, örgü cinsini, elde edilecek dokunun cinsini ve en büzülmesini direk etkiler.
Makine inceliğinin belirtilmesinde kullanılan diğer bir terim de ‘taksimat’tır ve ‘t’ ile gösterilir. Taksimat bir iğnenin çalışması için gerekli olan mesafenin mm olarak ifadesidir.

İncelik ile taksimat arasındaki ilişki
 ‘t’=25,4/E ‘dir.

İğne:

Bütün makinelerde kancalı iğneler kullanılmaktadır. Altta kullanılan iğne çeşitlerinden örnekler verilmiştir.


Dilli iğnenin kancası bir pim etrafında dönebilen dil tarafından kapatılmaktadır. Dilin açılıp kapanması önceki sıraya ait ilmek tarafından sağlandığı için ilave elemana ihtiyaç yoktur. Bir kam etrafında ayakları vasıtasıyla kontrol edilen dilli iğnelerin hareketleri birbirlerinden bağımsız olduğu için desen yapabilme kabiliyetleri yüksektir.

İğne Yatağı:

Örme makinelerinde iğnelerin üzerinde bulunduğu platforma iğne yatağı veya iğne rayı denir. İğnelerin tek tek dilli iğneli makinelerde iğneler ayakları dışarı gelecek şekilde üzerinde yarıklar bulunan ine yatağına yerleştirilir. Yatak sabit tutulurken iğnelerin birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilebilmeleri  mümkün olur.
Süprem örgü yapılan makinelerde iğne yatağı sadece silindirde vardır. Fazla desen oluşturmak için kam yolları arttırılır.
İğne yatağı sayısı bir veya iki olabilir. Tek yataklı makinelerde tek katlı örgüler , çift yataklı makinelerde yataklardan birisi kullanılarak tek katlı veya her iki yatak kullanılarak çift katlı örgüler yapılabilir.
Çift yataklı örme makinelerinde her iki yatak arasındaki açı 90º’dir. Bunlardan yere paralel olanına kapak, buna dik olanına ise silindir  yatağı denir.
Yuvarlak örme makinelerinde üretilecek mamulün genişliği iğne yatağı genişliği ile orantılıdır.İplik Kılavuzları:

Yuvarlak örme makinelerinde iplik kılavuzları çeşitli şekillerde değişik örme amaçlarına göre yapılabilen, üzerinde ipliğin geçtiği kanal ve gözleri bulunan örme yardımcı elemanlarıdır.
Her sistem için en az bir adet iplik kılavuzu yerleştirilir.


Örme Makinelerinde kullanılan iplik kılavuzlarının şematik gösterimi
a)İplik kılavuzu, b)Silindir iğneleri,  c)Kapak iğneleri, d)mekik gözü
İplik kılavuzlarının yuvarlak örme makinelerindeki temel görevleri bobinlerden gelen kontrol edilmiş gerginliği ayarlı ipliği örme iğnelerine en uygun şekilde yatırarak vermektir. Bundan başka örme esnasında serbest halde kalan kapanacak iğne dillerini tutmak ve kapanmasına engel olmak görevlerini de yerine getirirler.
Her sistemde incelik ve sistem genişliğine göre çalışan iğne sayısı iplik kılavuzu genişliğini belirler. İplik kılavuzu genişliği ise makine inceliğine ve kilit konstrüksiyonuna bağlı olarak değişir. İplik kılavuzunda arasından iplik sevk edilen özel bir delik vardır.
İplik kılavuzunda ipliğin kesilmesini önlemek için delikler porselen vb. ile kaplanmış ve iğneye zarar vermemesi için iğne tarafındaki iç yüzü sertleştirilerek iyice parlatılmıştır.
Çok sistemli yuvarlak örme makinelerinde iplik kılavuzu genellikle  iplik besleme çemberine fikse edilir ve böylece çevresel yönde topluca ayarlanırlar.
Yuvarlak örme makinelerindeki iplik kılavuzları iplik besleme bloğu tarafından tutulur.
İğnelere doğru iplik beslemesi iplik kılavuzunun doğru yerleşimine ve ilmek yüksekliğine hareket eden dillerin tam kapanmalarına bağlıdır. İplik kılavuzu ve silindir iğneleri arasındaki ayar kancalı-dilli  silindir iğnesinin geçebileceği şekilde olmalıdır. Silindir iğneleriyle iplik kılavuzu arası ayarı yaklaşık kısa dilli iğnelerde 0.5 mm, uzun dilli iğnelerde 1mm kadardır. Bu aralık daha küçük olduğunda iğne dilleri eğrilebildiği gibi iğne kancaları da yıpranabilir. Ayar büyük olursa da iplik yatırımı güvenli olmaz. İplik kılavuzu iğnelerle öyle bir mesafede olmalıdır ki, kapalı dil besleyicinin arkasından ve altından ona değmeden geçebilmelidir.

Silindir Kilidi:

 Kilitler silindir ve kapakta olmak üzere, makinenin inceliğine ve çapına bağlı olarak sistem sayısı ve besleme sayısının adedi ile aynı olmalıdır ki, her sistemde ayrı bir örgü hareketi ve ayarı yapılabilsin.
Bundan başka kilitler tek çift veya fazla çeşit iğne çalıştırabilecek şekil ve kabiliyette yapılabildikleri gibi konstrüksüyon olarak tek veya çift sistem bloğu halde yapılmaktadırlar.
Silindir kilidi şu parçalardan oluşur.
İğne kaldırıcı: iğneleri normal düz konumdan örme pozisyonuna getirir.
İğne indirici: iğneleri aşağı indirmede yardımcı olan karşılama parçasıdır.iğneleri  normal pozisyondan ilmek sıkma ve düşürme pozisyonuna getirir.
Karşılama parçası: bu parça iğneleri ilmek sıra pozisyonunda normal pozisyona getirir.

Kilit mekanizması içinde ilmek sıralarının düzgün olarak yapılmasını sağlamak amacıyla ilmek sıklığını ve yüksekliğini ayarlayan bir sıklık parçası vardır. Yuvarlak örme makinelerinde  kilit mekanizması daha ziyade sabit olarak görev yapar.


Silindir kilidinin içi yapısı:
a)uzun ayaklı iğne b)kısa ayaklı iğne c)kısa iğne çekme parçası d)kısa iğne karşı çekme parçası e)uzun iğne çekme parçası f)uzun iğne karşı çekme parçası g)ilmek kamı h)askı kamı ı)atlama kamı j)rölyef kamı
Silindir kilidini dış yapısı
a)ilmek boyu ayar yeri b)ilmek boyu ayar skalası c)gerginlik ayarları


Tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde örme iğnelerinin kilit kanallarına göre hareketlerinin şematik gösterimi. Bu şekilde iğneler yükselip alçalma hareketini yaparak ilmek oluştururlar.
a)iğne yatağı b)örme iğneleri c)kilit d)kilitteki iğne yolu e)iğne yatağı

Desenlendirme Mekanizmaları

Yuvarlak örme makinelerinde desenlendirme donatımları temelde iğne hareketlerini düzenleyen gerekirse iğneleri tek tek kumanda eden ve diğer örücü makine elemanları ile uyumlu bir şekilde çalışan mekanizmadır.
Yuvarlak örme makinelerinde desenlendirme iki şekilde yapılmaktadır.
1.İğnenin seçimi ve kumandası ile desenlendirme
İğnenin kumandası desen yapımına ve özellikle de silindir iğnelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İğnenin seçilmesi ve kumanda edilmesi 3 ayrı metot ile yapılmaktadır.
a)İğnelerin direkt olarak kumanda edilmesi
b)İğnelerin indirekt olarak  kumanda edilmesi
c)İğnelerin elektronik olarak kumanda edilmesi

a)İğnelerin direkt olarak kumanda edilmesi
Bu kumanda metodunda kumanda direkt olarak iğne ayağına verilir. İğnenin kilit kısmından veya desen diskinden kumanda edilmesi direkt kumanda sistemini gerçekleştirmektedir. 
Temel örgülerin üretiminde kullanılan iğne ve çeliklerin belli bir düzene göre dizilmeleriyle desenlendirme yapılır.
Temel örgülerin üretimde kullanılan iğnelerin yapısında, iğnenin sürülmesi esnasında desen ayağı görevi yapan, iğnenin çekilmesi esnasında  da çalışma ayağı görevini yapan tek bir ayak bulunmaktadır.
Kilit ayarlarında iğnenin çalışmasında şu pozisyonlar bulunur.
1)Atlama (İğneler hiçbir şey yapmadan düz geçer)
2)Askı (İğneler yarım yükselme yaparak hareket eder)
3)İlmek (İğneler tam yükselme yaparak hareket ederler)

Kilit mekanizması üzerinde ilmek, askı, atlama hareketlerinin şematik olarak gösterimi:
a)ilmek hareketi b)askı hareketi c)atlama hareketi
iğne ve çelik dizimleri ile yapılan desenlendirme de kısmi desenlendirme söz konusudur. Bu tip desenli örgülere;
-lakost,
-pike,
-napoli,
-punta di roma,
-milano rib örgü vb. gibi örgüler örnek verilebilir.

Kilitler 4 tip olabilir.
1.Basit kilit: sadece ilmek yapar.
2.İlmek ve atlama yapan kilit:
3.İlmek ve askı yapan kilit:
4.Atlama, askı ve ilmek yapan kilit:(3 yollu kilit)
 
2.Diğer desenlendirme mekanizmaları
Bu desenlendirmeler aşağıda verilmiştir:
A-İki veya daha fazla iplikle yapılan desenlendirme
  a)Pelüş desenlendirme
  b)Vanize desenlendirme
B-Enine çizgili desenlendirme
C-Renkli ipliklerle desenlendirme
D-Aktarmalı desenlendirme

Kumaş çekme ve serme tertibatı

Yuvarlak örme makinelerinde örülen kumaş örüldüğü kadar uygun gerginlikte çekim silindirleri tarafından çekilerek sarılmak zorundadır.
Kumaş çekme ve sarma mekanizması makinenin ana tahrik mekanizmasından yapılır veya doğru akımlı bir motor kullanılır.
Kumaş çekme ve sarma mekanizmasında aranılan bazı özellikler şunlardır;
1)Kullanılan iplik ve yapılan örgü çeşidine göre çekim kuvvetinin kademesiz olarak ayarlanabilir olması gerekir.
2)Çekilecek olan kumaş miktarının, örülmüş olan kumaş miktarına göre ayarlanabilmesi gerekir.
3)Bütün iplik materyallerinin kumaş çekme silindirlerinin arasından geçebilmesi gerekir.
4)Çekim kuvvetinin hortum örgüsünün bütün genişliğince eşit olması gerekir.
5)Kumaş yüzeyinde hasar oluşturmaması gerekir.


Kumaş çekme ve sarma tertibatının

 

 

ÖRME KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

Atkı yönlü (tek iplikli) temel örme kumaşlardan süprem(single jarsey), ribana, interlok ve haraşo örme kumaşların görünüş, üretim teknikleri, üretildikleri makine tipleri, fiziksel özellikleri açısından karşılaştırılması

Kriterler Tek plakalı (RL) süprem, jarse tipi kumaşlar Ribana  kumaş             (RR Rib)
 İnterlok kumaş     (RR İnt) Haraşo kumaş (LL)
İlmek görünüşü Ön ve arka yüzündeki ilmekler farklı görünüştedir. Kumaşın ön yüzünde R ilmek çubukları, ters yüzünde L ilmek sıraları görünür. Ön ve arka yüzündeki görünen ilmeklerlerin  her ikisi de sağ ilmektir. (R ilmek) Fakat kumaş enine yönde açılırsa R ve L ilmekler her iki yüzde de değişimli olarak görünür.
 Ön ve arka yüzündeki ilmeklerin her ikisi de sağ  ® ilmektir.   Ön ve arka yüzündeki ilmeklerin her ikisi de sol ilmek (L) tir. Fakat kumaş boyuna yönde açıldığında R ve L  ilmek sıraları değişimli olarak görünür.
Elastikiyet Enine ve boyuna yönde elastikiyeti en düşük olan kumaştır. Enine yönde elastikiyeti en yüksek olan kumaştır. %40-60 civarı.
 Enine ve boyuna yönde sınırlı elastikiyete sahiptir. Boyuna yönde elastikiyeti en iyi olan kumaştır. %20-30 civarı
Kenar kıvrılımı Yanlardan örgünün arka yüzüne doğru üst ve alttan da örgünün ön yüzüne doğru kıvrılma vardır. Bunlar dengesiz örgülerdir. Önde ve arkada eşit sayıda ilmekleri olan çift katlı örgülerde ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirinin tersi yönünde açılmak isteyecek fakat birbirine engel olup açılmayacaklardır. Bu tip örgüler dengeli örgülerdir ve kenarda kıvrılmalar görülmez.
 Önde ve arkada eşit sayıda ilmekleri olan çift katlı örgülerde ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirinin tersi yönünde açılmak isteyecek fakat birbirlerine engel olup açılmayacaklardır.bu tip örgüler dengeli örgüler ve kenar kıvrılmaları görülmez. Haraşo tipi ilmekler diğer örgü ilmekleri gibi üç boyutlu olmadığı için kenar kıvrılmaları görülmez.
Makine Konstrüksiyonu Tek plakalı triko (düz),yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde üretilebilen tek katlı kumaştır. Çift plakalı triko (düz), yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde üretilebilen çift katlı kumaştır. Çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde üretilebilen çift katlı kumaştır. Yatay veya dikey çift plakalı yuvarlak, düz ve çözgülü otomat makinelerinde uygulanan tek katlı kumaştır.

 

 

RİBANA

Ribana örme kumaşlar iğneleri birbirine göre çapraz bir şekilde yerleştirilmiş iki iğne yatağına sahip yuvarlak örme veya triko (düz örme) makinelerinde üretilir.
Ribana makineleri tek jarse kumaş üreten makinelerden esas olarak daha komplekstir ve daha düşük hızda çalışır.
Ribana kumaşlar her iki tarafa da çekilmiş ilmeklerden oluştuğu için; bunu yapması istenen makinede, herbiri ilmek yapabilen iki plaka (kapak ve silindir yatakları) ve genellikle birbirine karşı, fakat çapraz bir şekilde  yerleştirilmiş iğne düzenlerine ihtiyaç vardır.kumaş iki iğne yatağı arasında oluşur.

 

Düz (tam dolu) ribana örgü konstrüksiyonu  A) Düz (tam dolu) ribana örgünün ön yüzünün açık ilmek görünüşü  B) Düz (tam dolu) ribana örgünün arka yüzünün açık ilmek görünüşü   C) Düz (tam dolu) ribana kumaşın enine yönde esnetilmiş olarak büyütülmüş görünüşü. Boyuna ribler arasındaki L ilmek çubukları kumaş gerdirilmezse görünmezler.

Ribana Örme Kumaşların Genel Özellikleri

Çift plakada üretilen kumaşların en çok kullanılanı olan, özellikle görünüm ve elastikiyetleri ile tanınan ribana kumaşların genel özellikleri yukarıdaki açıklamalar ışığında aşağıdaki şekilde sıralanabilir
*Ribana kumaşlarda ters ve yüz ilmeklerin sayısı eşit ise kumaşın ön ve arka yüzü aynı görüntüye sahiptir. Her iki yüzü de kullanılabilir.
*Ribana kumaşlar çift plakada en az 2 iğne ve 1 iplik sıra hareketinden meydana gelir.
*Ribana kumaşlar çift plakada oluştuğu için harcanan iplik miktarı süprem kumaşlara göre daha fazladır.
*Ribana kumaşların yüksek elastikiyet ve sıçrama özelliği vardır.
*Enine esneme oranı en yüksek olan örme kumaş tipidir.
*Esneme özelliğinin yüksek olması nedeni ile ribana örme kumaşın vücuda uyum sağlaması çok iyidir.
*Örme kumaşın her iki tarafındaki ilmek sayıları eşit ise, ön ve arka yüzdeki ilmekler birbirini dengeleyeceklerinden süprem kumaşlarda olduğu gibi kesim kenarlarında kıvrılma görülmez.
*Ribana  örme kumaşlarda yalnızca son ilmekten  dönme yapılabilir.
*Ribana örme kumaşlarda yalnızca son ilmekten kaçma olabilir.
*Kullanılan hammaddeler aynı kalmak kaydıyla ribana kumaş süprem kumaşa göre daha kalındır.
*Ribana örme kumaşların hacimli yapısı nedeniyle  nem alma özelliği, dolayısı ile emicilik özellikleri iyidir.
*Süprem kumaşlara göre daha yüksek gramajlı kumaşlar elde edilebilir.
*Enine elastikiyet yüksekliğinden dolayı dairesel konumları  düzgündür.
*İki örgü tabakası arasında hava tutulduğu için vücudu sıcak tutar.
*Enine yönde yüksek oranda büzülme  nedeniyle, ribana kumaşların enleri, makineden çıktıktan sonra %40-60 oranında çekme gösterir.

SÜPREM

Süprem Kumaşın Tanımı
Süprem örme kumaş terimi piyasada, sadece yuvarlak örme makinelerinde  üretilen pamuk veya pamuk ağırlıklı karışım ipliklerle örülen düz (RL) örme kumaşlar için kullanılmaktadır.
Piyasa anlayışına göre tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde , tek iğne yatağında tek iğne grubu ile ve kilitlerin sadece ilmek formunda  sıralanması ile oluşan genellikle pamuk ipliğinden ve düşük gramajlı olarak (genellikle 100-130 gr/m²) üretilen tek katlı örme kumaştır.
Süprem kumaşın  ön yüzü düz (R )  ilmek yapısında, arka yüzü de ters (L) ilmek yapısında görünür.
Süprem kumaşların kullanılan ipliklere göre isimlendirilmesi:
Süprem örme kumaş üretiminde  tek katlı ipliklerden başka, ek ipliklerle  veya çift katlı ipliklerle  çeşitli varyasyonlarda üretilebilir.
Ağır süprem ; genellikle çift katlı ipliklerle yapılır ve yüksek gramajlı  olarak üretilen kumaşlardır. Ağır süprem kumaş, numaraları aynı olan iki ipliğin, mekiğe birlikte verilmesi ile elde edilir.
Piyasada ağır süprem kumaşlar için, 30/2 süprem, double jarse, çift süprem gibi isimlerde kullanılmaktadır.
Bunlardan başka lycralı elastik süprem, melanj süprem; karışık ipliklerle, örneğin pamuk-polyester ile yapılan kumaşlar gibi süprem kumaş çeşitleri vardır.
Süprem kumaş özellikleri
Süprem örme kumaşlarda esasen bütün örme kumaşlar gibi üç boyutlu bir yapıya  sahiptir. Ancak örme kumaşlarda ilmeklerin üç boyutlu olarak  durmasını sağlayan momentlerin karşılıklı ilmekler arasındaki ilişkileri farklıdır.
Tek yataklı makinelerde üretilen süprem türü kumaşlarda, ilmekleri üç boyutlu halde tutan momentler,  örgü yapısı gereği, karşı yöndeki ilmeklerin zıt yönündeki momentleri tarafından dengelenmediği için, ilmek kısımları serbest  halde kaldıklarında tabii şekilleri olan doğrusal hale gelmeye çalışır. Bu tür örgülere dengesiz örgüler denir.
Süprem örme kumaşların kullanım özelliklerini belirleyen en önemli yapısal kriter bu dengesizliktir.
Süprem örme kumaşların genel olarak özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
*Süprem örme kumaşların ön yüzleri ve arka yüzleri farklı görünüştedir.
*Süprem örme kumaşlar tüp (hortum) şeklinde üretilen, ancak kesilerek açık en şeklinde de kullanılabilen kumaşlardır.
*Ribana ve interlok kumaşlara göre süprem kumaşlarda daha geniş enler elde edilebilir.
*Süprem örme kumaşlar hem enine hem boyuna yönde yaklaşık olarak aynı oranda esner.
*Süprem örme kumaşların esneme oranı ribana, interlok, haraşo gibi örme kumaşlara göre daha düşüktür.
*Süprem örme kumaşların boyutsal stabilitesi diğer atkı yönlü örme kumaşlara göre daha yüksektir.
*Süprem örme kumaşların fazla esnetildiklerinde şekilleri bozulabilir.
*Giysi olarak kullanıldıklarında esnekliklerinin az olması nedeniyle diğer atkı yönlü örme kumaşlara göre vucüdu sarmaları daha kötüdür.
*Süprem örme kumaşları, kullanılan iplikler aynı kalmak şartıyla diğer atkı yönlü kumaşlardan daha geniştir.
*Süprem örme kumaş örgüsü diğer örgülere göre daha az desenlendirme olanağına sahiptir.
*Süprem örme kumaşlar; ince hafif yapılar ile  daha ağır, sık yapılar arasında çeşitlilik gösterebilir.
*Süprem örme kumaşların  örgü raporu tek plaka üzerinde bir iğnede oluştuğu için birim alandaki harcanan iplik miktarı en az olan örgü çeşididir.
*Süprem örme kumaşlar  kesildiklerinde  yanlardan kumaşın arka yüzüne (L ilmek yüzü)  doğru , üst ve alttan kumaşın ön yüzüne (R ilmek yüzü) doğru kıvrılmalar meydan gelir. Kıvrılma miktarı iplik yapı ve cinsine, kumaşın sıklığına bağlı olarak değişir.
*Süprem örme kumaşların konfeksiyonda kesim ve dikim işlemi birçok örme kumaşta  olduğu gibi esneme ve kenar kıvrılmasından dolayı problemlidir.
*Süprem örme kumaşların dikiminde çok ince uçlu uygun iğneler kullanılmazsa dikiş yerlerinde yırtılmalar olabilir.
*Süprem örme kumaşların buruşmaya eğilimleri azdır. Kırışıklıkların da daha kolay kaybederler.  Bu nedenle basit bir ütüleme işlemiyle düzelirler.

 

ÖRME KUMAŞLARDA OLUŞAN HATALAR


PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Kumaşta delik var 1-İplik kılavuzunda biriken elyaf pisliği  sert iplik tansiyonuna yol açar.
2-Mekikler düzgün ayarlanmamıştır.

3-May çeliği düzgün yerleşmemiştir.
4-Platin zamanlaması düzgün değildir.
5-Platin çeliği düzgün yerleşmemiştir.
6-İğneler ve platinler yıpranmış olabilir.
7-Kumaş tansiyonu çok yüksek veya çok gevşek olabilir.
8-İplik zayıf veya yumuşak olabilir.
9-Transfer bobinindeki balonlama gözü çok uzun veya düğümler çok büyüktür. 1-İplik Geçiş yerlerini temizle, fitilleri  çıkart, iplik tansiyonunu kontrol et.
2-Mekikleri aynı hizada olacak şekilde diz.
3-May çeliklerini ayarla.
4-Platin zamanlamasını ayarla.
5-Platin çeliğini ayarla.

6-İğne ve platinleri değiştir.

7-Take up tansiyonunu ayarla.
8-Take up tansiyonunu düşür
9-Balonlama gözünün uçlarını kes ve daha küçük düğüm at.
Dikey yönde delik var. 1-Eğik, kırık veya yıpranmış iğne ve platinler olabilir. 1-İğne ve platinleri değiştir.
Fitil delikleri 1-İplikte büyük elyaflar veya düğümler.
2-Mekiklerdeki ip deliklerinde elyaf birikimi var. 1-Memingerdeki düğüm yakalayıcılar  çok geniş.
2-İplik deliklerinden elyafı temizle.

 

 

PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM
İlmek kaçığı 1-Mekikler düzgün yerleştirilmemiştir.
2-Kusurlu veya kırık iğne.
3-Yetersiz kumaş tansiyonu.


4-Platin kapağındaki platin aralıklarında ve platin tablasında  kir vardır.
5-May çeliği hasarlı.
6-Silindirdeki iğne tutma yayı gevşemiştir. 1-Mekikleri aynı hizaya getir.
2-İğneleri değiştir.
3-Take up pozisyonunu ayarla.

4-Platin kapağındaki platin aralıklarını ve platin tablasını temizle.
5-May çeliğini değiştir.
6-İğne tutma yayını değiştir.
Birçok beslemede ilmek hatası 1-Mekik zamanlaması doğru ayarlanmamış.
2-Platin zamanlaması doğru ayarlanmamış. 1-Mekik zamanlamasını ayarla.
2-Platin zamanlamasını ayarla.
Maylar iğneleri bırakmıyor. 1-İğne mandalı eğik veya kırık.
2-Silindir çok yüksek. 1-Kusurlu iğneyi değiştir.

2-Silindiri alçalt.
Yarım maylar 1-Hasarlı bir iğne nedeniyle dikey bir çizgide oluşmakta.
2-plaka tablası konsantrik değil.
3-Platin çelikleri ve platin arasında fazla açıklık var.
4-Silindir aşırı yüksek ayarlanmış.
5-Take up tansiyonu çok düşük.
6-May iğnelerini bırakamayacak kadar gevşek. 1-Kusurlu iğneleri değiştir.

2-Platin tablasını ayarla.

3-Platin tablasının yüksekliğini ayarla.
4-Silindir altındaki ayar vidalarını ayarla.
5-Take up pozisyonunu ayarla.
6-Mayları sık.
Düzgün olmayan maylar 1-İplik tansiyonu düzgün değil.

 

2-May çelikleri aynı hizada yerleşmemiştir.
3-Eğri iğneler.
4-Eğri silindir yatakları.
5-Kötü iplik. 1-İplik tansiyonunu ayarla. İplik geçiş güzergahındaki elyaf birikimlerini kontrol et. Çağlıktaki bobinleri kontrol et.
2-May çeliklerini aynı hizada ayarla.
3-Eğri iğneleri değiştir.
4-Yatakları düzelt.
5-İpliği değiştir.

 

 

PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM
Kavis şeklinde kumaş 1-Take up  üst milleri çok  sıkı.
2-Yayıcı iyi yerleştirilmemiş. 1-Üst mil basıncını ayarla.

2-Yayıcıyı ayarla.
Kumaşta kırışıklık 1-Ayırma merdanesi iyi ayarlanmamış.
2-Yayıcı iyi ayarlanmamış. 1-Merdaneyi ayarla.

2-Yayıcıyı ayarla.
Kumaşın üzerinde tüy var. 1-Platin veya iğneler üzerinde pürüzler. 1-Kusurlu iğneleri veya platinleri değiştir.
Yatay çizgi 1-May çizgileri aynı may  çizgisine yerleşmemiştir.
2-İpliklerin hepsi aynı çapta değildir.
3-Mekikler yıpranmıştır. 1-May  çeliklerini aynı may çizgisine göre ayarla.
2-İpliği değiştir.

3-Mekikleri değiştir.
Yağ lekeleri 1-Otomatik yağlayıcı yüksek değere ayarlanmıştır.
2-Yağ karteri doludur. 1-Otomatik yağ ayarını kontrol et.

2-Yağ karterini düzelt.
Dikey kir izi 1-İğne ve platinlerin düzgün temizlenmemesi ve yağlanmaması. 1-Bölgeyi yağ ile temizleyin, kiri ve fazla yağı almak için basınçlı hava kullanın.
Dikey yırtık 1-Kırık iğne
2-Eğri iğne dili. 1-Kusurlu iğneyi değiştir
2- Kusurlu iğneyi değiştir
Dikey kaçık 1-İğne veya kanca kırık.
2-İğne dili kapalı.
3-Eğri iğne var.
4-Silindir iğne kanallarında kir var.
5-Kırık platin var. 1-Kusurlu iğneyi değiştir.
2-İğne dilini aç
3- Kusurlu iğneyi değiştir
4-Silindirdeki kanalları temizle.
5-Platini değiştir.
Dikey iz 1-İğne veya platinler kırık veya eğrilmiştir.
2-İğneler veya platinler aynı ebatta değildir. 1-Kusurlu iğneleri ve platinleri değiştir.
2-Yanlış ebattaki iğneleri veya platinleri değiştir.
Kumaş üzerinde sütun izi 1-Kanallardaki kir nedeniyle platinler yüksekte durmaktadır. 1-Platinleri çıkart kanalları temizle ve platinleri yerlerine koy.

 

 

 

 


PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM
İplik kopması 1-İplik kalitesi kötü.
2-Kötü bobinleme.
3-İplik tansiyonu düzgün değil.
4-İplik kılavuzları eskimiş veya tıkalı.
5-Bobinleri birleştirmede büyük düğüm atılması.
6-İplik besleyiciler ipliği çok yavaş veriyor.
7-Platin zamanlaması doğru ayarlanmamış. 1-Kötü ipliği değiştirin.
2-Kötü bobinleri değiştir.
3-İplik tansiyonunu ayarla.

4-İplik kılavuzlarını  kontrol et gerekirse yenile.
5-Daha küçük düğüm atın ve uçları kesin.
6-İplik besleme kasnağını ayarla.
7-Platin zamanlamasını ayarla.
Kumaş düşürmesi 1-Zayıf veya kötü iplik.
2-İplik tansiyonu iplik kopmasına neden oluyor.
3-Mekiklerdeki iplik deliklerinde  büküm vardır. 1-Kötü ipliği değiştir.
2-İplik tansiyonunu değiştir.
3-İplik deliklerini temizle ve iplik yolunu kontrol et.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright, Her hakkı saklıdır.e-tekstil.com

Iyzico